Specialisaties

Betalingsvoorwaarden en afzeggen afspraak 1. Betalingstermijn De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan...