Fysiotherapie bij neurologische klachten

Fysiotherapie bij mensen met een neurologische aandoening richt zich op de motorische en gevoelsveranderingen die het gevolg zijn van deze aandoening. Er wordt getracht om verloren gegane functies te herleren en functieverlies of -achteruitgang zoveel mogelijkte voorkomen.

Neurologische aandoeningen zijn vaak complex en hebben een speciale aanpak nodig, afhankelijk van welke aandoening de arts heeft vastgesteld. Zo zijn er aandoeningen van het centrale zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel. Ook spierziekten kun je rekenen tot de neurologische aandoeningen.

Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel zijn bijvoorbeeld:

 • een hersenbloeding;
 • hersenletsel, aangeboren of niet;
 • dwarslaesie;
 • multiple sclerose;
 • Parkinson;
 • tumoren van en in het centrale zenuwstelsel;
 • MS
 • ALS

Aandoeningen van het perifere zenuwstelsel zijn bijvoorbeeld:

 • zenuwletsels (vaak na een ongeval);
 • Guillain-Barré;
 • poliomyélites;
 • polyneuropathie;
 • zenuwletsel bij bijvoorbeeld een hernia in de rug of nek.

Bij neurologische aandoeningen kunnen problemen voorkomen zoals krachtsverlies, spasticiteit, coördinatiestoornissen, verlammingen, evenwichtsstoornissen, spierverkortingen, gewrichtsverstijvingen, gevoelsstoornissen en concentratiestoornissen.

Als er een aandoening is, waarbij de hersenen betrokken zijn, dan ontstaan er soms gedragsveranderingen en begripsstoornissen die het bewegen bemoeilijken, of het onmogelijk maken, dat bewegingen nog uitgevoerd kunnen worden. Bij aandoeningen waarbij de hersenen betrokken zijn kunnen gedragsveranderingen en begripsstoornissen optreden. Ook deze kunnen het bewegen bemoeilijken.

De fysiotherapeut zal bepalen, afhankelijk van zijn onderzoek en de aandoening, waar het accent van de behandeling op komt te liggen.
Scholing en veel ervaring in het behandelen van neurologische patiënten is een voorwaarde om patiënten met een neurologische aandoening adequaat te kunnen behandelen.

Vragen over fysiotherapie bij neurologische klachten

Voor algemene vragen / informatie kunt u contact opnemen met de praktijkassisente.
Maandag t/m vrijdag van 09:00 – 12:00 en van 12:30 – 14:30 op tel.nr. 0224-218100.

Maak een afspraak

Bel voor afspraken en informatie
van maandag t/m vrijdag
tussen 9:00 - 12:00 en 12:30 - 14:30
met onze parktijkassistente op

0224-218100

Afspraak maken