Fysiotherapie vergoeding, tarieven en contracten

Fysiotherapie wordt voor het merendeel vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Slechts een deel van de vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering. Wij verzoeken u vriendelijk om uw verzekering te raadplegen zodat u weet of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Vergoeding vanuit de basisverzekering:

  Bij chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Let op: een chronische aandoening is een aandoening die voorkomt op de lijst “Chronische indicaties” van het ministerie van VWS. Een Chronische aandoening is dus NIET een langdurende klacht of blessure!!!! De eerste 20 behandelingen worden echter niet vanuit de basisverzekering vergoed. Deze kunnen vergoed worden uit de aanvullende verzekering, maar dat is afhankelijk of en hoe u aanvullend verzekerd bent.
  Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerst 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Als meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Mocht een kind een aandoening hebben, voorkomend op de lijst chronische aandoeningen van het ministerie van VWS in combinatie met een verwijzing van een specialist, dan worden alle benodigde behandelingen vergoed.

  Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering:

   Het overzicht van vergoedingen uit uw aanvullende verzekering kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden van uw verzekeraar, vaak onder fysiotherapie, beweegzorg of paramedische zorg.

   * Let op voor uw eerste bezoek plannen wij een intake + zitting fysiotherapie.

   Verplicht eigen risico en fysiotherapie:

    Het verplicht eigen risico is alleen van toepassing bij zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Het verplicht eigen risico geldt dus niet voor behandelingen fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

    Het bedrag van het eigen risico is door de overheid vastgesteld.

    Directe toegang fysiotherapie:

     Directe toegang of zonder verwijzing naar een fysiotherapeut is een gemeengoed geworden. Dit heeft als voordeel, dat u ‘direct’ bij de specialist op het gebied van bewegen terecht komt, zodat u meteen kunt beginnen met werken aan uw herstel. De fysiotherapeut zal de huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

     Contracten fysiotherapeut-verzekeraar:

      Fysiotherapie Hoep Zuid heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Dat betekent dat er prijsafspraken en overeengekomen kwaliteitseisen zijn met zorgverzekeraars. Het bedrag voor een zitting is per verzekeraar verschillend en lager dan de prijzen voor niet gecontracteerde zorg. Voor niet gecontracteerde fysiotherapeutische zorg gelden de vrije tarieven.

      Particuliere tarieven:

       In de naastgelegen lijst zijn onze particuliere tarieven weergegeven, deze worden gehanteerd indien:

       • u geen aanvullende verzekering heeft
       • wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar
       • u een restitutiepolis heeft
       • uw aanvullende verzekering overschreden is

       Meer informatie over fysiotherapie vergoedingen door u zorgverzekeraar vindt u op deze site. www.zorgvergoeding.com

       Particuliere tarieven 2024:

       Zitting fysiotherapie €44,-
       Zitting kinderfysiotherapie €62,-
       Zitting manueeltherapie €53,-
       Zitting oedeemtherapie €62,-
       Screening DTF €25,-
       Screening, intake en onderzoek DTF €53,-
       Intake en onderzoek na verwijzing (huis) arts €53,-
       Toeslag voor aan huis behandeling €20,-
       Niet nagekomen afspraak €39,-
       Fitness maand abonnement 1 maal per week €55,-
       Fitness maand abonnement 2 maal per week €71,-
       Fitness maand abonnement 3 maal per week €88,-

       * Let op voor uw eerste bezoek plannen wij een intake + zitting fysiotherapie.