N.A.H.

Jaarlijks zijn er duizenden mensen die getroffen worden door een CVA. Na het doormaken van een CVA  (of een andere NAH ‘niet aangeboren hersenletsel’ aandoening)  komt er als patient een hoop op je af. Vaak krijg je te maken met uitvalsverschijnselen en/of vermoeidheid waardoor je ineens beperkingen hebt waar je mee moet leren om gaan. Als dit milde verschijnselen zijn dan heb je na een ziekenhuisopname de mogelijkheid om thuis verder te revalideren. Een vervolgtraject in de eerste lijn kan u daarbij helpen. Tijdens dit vervolgtraject  is het belangrijk dat er therapie gevolgd wordt om de beperkingen zo klein mogelijk te houden of te verminderen. Het is goed om te weten dat er een verwijzing van de behandelend arts nodig is .

Na een eerste intake in de praktijk of , indien dit niet mogelijk is bij u thuis , wordt er samen met u een fysiotherapeutisch behandelplan gemaakt n.a.v. de hulpvraag. Er wordt daarbij ook gekeken naar de omgeving; wat doet u voor werk, waar loopt u tegenaan en hoe gaat het in de thuissituatie.

Gedurende de therapie wordt er aandacht gegeven aan verschillende aspecten zoals bijvoorbeeld activering, oefeningen voor spierkracht en stabiliteit, advies met betrekking tot het gebruik van een hulpmiddel , dit is er allemaal op gericht om het dagelijks leven voor u weer zo goed mogelijk op te pakken.

De behandelend fysiotherapeut is aangesloten bij het NAH netwerk, voor meer info zie NAH netwerk Alkmaar. Indien nodig kan er samenwerking gezocht worden met andere disciplines zoals logopedisten en ergotherapeuten die ook bij het netwerk zijn aangesloten.

Bij Fysiotherapie Hoep Zuid is er ook een ruime sportzaal beschikbaar om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in het revalidatieproces.

Maak een afspraak

Bel voor afspraken en informatie
van maandag t/m vrijdag
tussen 9:00 - 12:00 en 12:30 - 14:30
met onze parktijkassistente op

0224-218100

Afspraak maken