Kinderfysiotherapie Hoep Zuid

voor Schagen & omgeving

Kinderfysiotherapie Hoep Zuid Schagen

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie

Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt, maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een niet optimaal functioneren van de spieren, gewrichten, zintuigen, organen of het zenuwstelsel. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen.

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd.

Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

Werkwijze kinderfysiotherapeuten gezondheidscentrum Hoep Zuid

Fysiotherapie Hoep Zuid werkt volgens de standaard van een pluspraktijk.
De zorg is doelmatig, doeltreffend en hulpvraag gericht. Dat wil zeggen dat de vraag van ouder en kind centraal staan bij de therapie: De kinderfysiotherapeut verricht een onderzoek, naar aanleiding daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt. Het resultaat wordt na verloop van tijd geëvalueerd. Zo nodig wordt het plan van aanpak bijgesteld.

Uiteraard rapporteert de kinderfysiotherapeut regelmatig aan de verwijzend arts en aan andere hulpverleners en begeleiders. Dit gebeurt in overleg en met toestemming van de ouders.

Ouders/verzorgers en bijvoorbeeld de leerkrachten kunnen advies krijgen over wat wel en wat niet van het kind verwacht kan worden en hoe het eventueel in de motorische ontwikkeling gestimuleerd kan worden. Een schoolobservatie en advisering van de leerkracht behoren tot de mogelijkheden.

Kind prematuur geboren

Wanneer een kindje te vroeg geboren wordt, kom je als ouder ineens in een totaal andere wereld terecht.

Kind prematuur geboren

De kinderfysiotherapeut van Hoep Zuid Schagen biedt uitgebreide, ontwikkelingsgerichte zorg volgens het ToP-programma.

Lees meer

Kind van 0 tot 4 jaar

Kinderfysiotherapie Hoep Zuid Schagen biedt uitgebreide, ontwikkelingsgerichte zorg kinderen van 0 tot 4 jaar.

Kind van 0 tot 4 jaar

Met welke vragen kan je terecht bij de kinderfysiotherapeut van Hoep Zuid Schagen voor kinderen van 0 tot 4 jaar?

Lees meer

Kind van 4 tot 18 jaar

Kinderfysiotherapie Hoep Zuid Schagen biedt uitgebreide, ontwikkelingsgerichte zorg kinderen van 4 tot 18 jaar.

Kind van 4 tot 18 jaar

Met welke vragen kan je terecht bij de kinderfysiotherapeut van Hoep Zuid Schagen voor kinderen van 4 tot 18 jaar?

Lees meer

Maak een afspraak

Bel voor afspraken en informatie
van maandag t/m vrijdag
tussen 9:00 - 12:00 en 12:30 - 14:30
met onze parktijkassistente op

0224-218100

Afspraak maken