De Sportnetwerk

Oorspronkelijk was de fysiotherapeut een generalist van het houding- en bewegingsapparaat. Echter de hoeveelheid kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn om het vak goed uit te voeren, nemen zodanig toe dat het onmogelijk is om dit voor alle aandoeningen bij te houden. Om die reden specialiseren fysiotherapeuten zich, bijvoorbeeld in het begeleiden van (top)sporters.

Het Netwerk Sport draagt bij aan het ontwikkelen van de fysiotherapeut als specialist op het gebied van sport. In het netwerk scholen fysiotherapeuten elkaar, zoeken ze vakinhoudelijk afstemming en treden in contact met andere professionals in de sportzorg, zoals met huisartsen, sportartsen en orthopedisch chirurgen.

Het Netwerk Sport biedt u een netwerk van huisartsen, fysiotherapeuten, sportartsen en orthopedisch chirurgen die sámen de meest optimale behandeling van blessures nastreven. Daarbij bieden wij u heldere informatie over uw behandeling en een duidelijke werkwijze waarbij u als patiënt centraal staat.

 

Vragen over sportfysiotherapie

Voor algemene vragen / informatie kunt u contact opnemen met de praktijkassisente.
Maandag t/m vrijdag van 09:00 – 12:00 en van 12:30 – 14:30 op tel.nr. 0224-218100.

Maak een afspraak

Bel voor afspraken en informatie
van maandag t/m vrijdag
tussen 9:00 - 12:00 en 12:30 - 14:30
met onze parktijkassistente op

0224-218100

Afspraak maken